Hastane Afet Planı (H.A.P) kapsamında hastanemiz personelleri ile uygulamalı olarak tatbikat yapıldı.
27 Eylül 2022