Başhekim Sekreterlik
12 Haziran 2022

Başhekimliğe ait raporların kayıt altında tutulması, bölüm içi ve bölüm haricindeki haberleşme ağının sağlanması, hastalara ait belge, bilgi ve dokümanlar arasında Başhekimin onayını gerektirenlerin imzaya sunulması vb. süreçleri kapsar..