İstatistik
07 Haziran 2022

 İSTATİSTİK BİRİMİ

                                                      GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

 

1.Çalıştığı yerin ve aletlerin bakımı, temizliği ve muhafazasından sorumludur.

2.Görevini Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.

3.Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk, yetki ve iletişim planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürürler.

4.HBYS.den alınan veriler, aylık olarak Sağlık Bakanlığı TSİM modülüne internet  Ortamında aktarmakla sorumludur.

5.Lüzumu halinde, Baştabiplik makamının talimatları üzerine istenilen istatistik bilgiler tanzim edilerek ( tablo, vs.) hazırlanır ve sunulur.