Basın Halkla İlişkiler
12 Haziran 2022

GÖREVLERİMİZ

1. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, başta tıbbi etkinlikler olmak üzere, sağlık sunum hizmetleri ile ilgili sosyal faaliyetlerin ve organizasyonların duyurulmasını sağlamak,
2. Basın iletişim faaliyetlerinin kamuoyuyla paylaşılması konusunda hastane yöneticisinin bilgisi dahilinde hizmetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak,
3. Hastanemiz ile ilgili basında çıkan (yazılı, görsel, işitsel ve internet) ortamında çıkan haber yorum ve eleştirileri izlemek, takip etmek ve konuya ilişkin görüş ve tekzipleri hazırlayarak hastane yöneticisinin bilgisi dahilinde gerekli tedbiri almak,
4. Hastane bünyesindeki bağlı birimlerin etkinliklerini takip etmek, fotoğraf ve kamera çekim faaliyetlerini organize etmek ve konu ile ilgili haber yapmak,
5. Basında yayınlanması talep edilen haberleri, duyuruları hazırlamak ve yayınlanması amacıyla, Türkiye Kamu Hastaneleri Basın İletişim Daire Başkanlığından izin alarak haber kuruluşlarına göndermek ve konu ile ilgili arşiv yapmak,
6. Hasta, hasta yakını ve çalışanların (özellikle acil servis, klinik ve yoğun bakımlarda) kamera ve fotoğraf çekiminin önüne geçmek, hasta mahremiyetine özen göstermek
7. Hastanemizin kurumsal kimliğine ve kurumsal imajına yönelik yeni ve özgün haberler yapmak.