Vezne
12 Haziran 2022

Görev Amacı
Aşağıda tanımlanan, sorumluluğunda bulunan görevleri eksiksiz yerine getirerek, Akçakale Devlet Hastanesi’nin tahsilat hizmetlerini yürütmek

Temel İş ve Sorumluluklar

-Katılım paylarının tahsilatlarının yapılması
-Ücretli hastaların ücretlerinin tahsilatlarının yapılması
-Tedavi farklarının tahsilatlarının yapılması -SGK tarafından karşılanmayan tedavi ücretlerinin tahsilatlarının yapılması
-Günlük tahsilatın saymanlık hesabına yatırılması