TİG Birimi
12 Haziran 2022

EŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG) NEDİR ?

Hastaların klinik ve maliyet verilerinin kullanılarak gruplandırılmasını ve benzer hastalıkların benzer gruplara atanmasını içeren yatan hasta sınıflandırma sistemidir.

-Hastaları, benzer şartları oluşturan gruplara ayıran ve başlangıç noktası hastalıklar olan bir sistemdir.

-Vakaları, öncelikle ana tanıya daha sonra işlemlerine göre gruplandırır.

- Harcanan tedavi kaynaklarını, parasal değer yerine bağıl değer/katsayı olarak ifade eder.

***Teşhis İlişkili Gruplar Birimi tarafından; yatan ve günübirlik hastalar Avustralya Kodlama Standartlarına göre kodlandırılarak, Sağlık Bakanlığına veri olarak gönderilmektedir. Ayrıca İşlem Bazlı Ayaktan Gruplar (İBAG) ve Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBAG)’ın frekansları ise sayısal veri olarak Sağlık Bakanlığına gönderilmektedir.