Temizlik Hizmetleri
12 Haziran 2022

Temizlik faaliyetlerinin amacı; Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta/hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak, temizlik kurallarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır. Temizlik personeli faaliyetlerini ilgili talimatlara uygun olarak yürütmektedir.