Diyabet Okulu
08 Nisan 2022

Bakanlığımız tarafından yürütülen “Türkiye Diyabet Önleme Ve Kontrol Programı” kapsamında diyabetli hasta eğitimlerinin diyabet okulu adı altında standardize edilmesi planlanmıştır.

Hastanemizde bu program kapsamında diyabetli hasta eğitimi için diyabet okulu açılmıştır. Katılımcılara eğitim sonunda diyabet okulu adına diploma verilecektir.

Diyabet Okulu;
Diyabetli ve ailesinin yaşamını çeşitli boyutları ile etkileyen diyabet, zorunlu yaşam tarzı değişikliklerini gerektiren, komplikasyonları ile yaşam kalitesini düşüren ve bu etkileri ile yaşam boyu süren bir hastalıktır. 
Diyabetli yaşamı boyunca planlanmış bir bakımı sürdürmek zorundadır. Bu bakımın ve tedavinin sürdürülmesinde uzman yardımı alınmalıdır.  Eğitim, danışmanlık ve tıbbi tedavi üçgeninde hastalık kontrol altına alınmalıdır. Bunun için diyabet okulundan gerekli destek alınmalıdır. Diyabetli, diyabet okuluna başvurmalı alacağı eğitim ve danışmanlık hizmeti ile yaşam kalitesini yükseltmelidir.

Diyabet Eğitiminin Önemi

Diyabet gibi kronik hastalıkların başarılı bir şekilde tedavi edilmesi, diyabetli bireyin sağlık ekibi ile işbirliği içerisinde tedavi sürecine aktif katılımı ile sağlanır. Diyabetli birey kendi başına bilinçli bakım kararları verebilmek ve bunları sürdürebilmek, hastalığını etkin biçimde kontrol altına alabilmek için gereksinim duyduğu entelektüel, davranışla ilgili, duygusal, psikososyal ve somut kaynakları sağlamalıdır. Bunu ancak  sağlık çalışanlarından alacağı kendi kendine bakım desteği ile diğer bir ifade ile diyabet eğitimi ile sağlayabilir. Kendi kendine bakım desteği, tüm sağlık çalışanlarınca verilecek uygun bakımla birleştirildiği ve güçlendirildiği zaman en etkili olur.
 
Diyabet eğitimi diyabetli bireylerin diyabeti, diyabetin yaşamları üzerindeki etkilerini ve davranışlarını nasıl değiştireceklerini ayrıntılı bir şekilde kavramalarını sağlar. Ancak, tek seferlik eğitim girişimi diyabeti yaşam boyu takip etmeye yetecek bilgi ve beceriyi kazandırmaz.  Eğitimin sürekliliği ve bilginin güncellenmesi gerekir.

Eğitim Konularımız

 • Diyabette Beslenme Tedavisi
 • Fiziksel Aktivite-Egzersiz Nedir?
 • İnsülin Haricindeki Kan Şekerini Düzenleyici İlaçlarla Tedavi
 • İnsülin Tedavisi
 • Fiziksel Aktivite-Egzersiz Nedir?
 • İnsülin Haricindeki Kan Şekerini Düzenleyici İlaçlarla Tedavi. Fiziksel Aktivite-Egzersiz Nedir?
 • İnsülin Uygulama Araçları ve Kendi kendine Kan Şekeri Ölçümü Diyabet Komplikasyonları Ve Önlenmesi (Kısa Dönem Komplikasyonlar) 
 • Diyabet Komplikasyonları Ve Önlenmesi
 • Diyabetik Ayak
 • Diyabetle Yaşam 

 • dc7807d3-11bf-4466-a543-e462f44bfc2a.jpg
 • dybet1 (1).jpg
 • dyabet2.jpg
 • dybet1 (2).jpg