Evde Sağlık Hİzmetleri
23 Haziran 2020

EVDE SAĞLIK NEDİR?

Tek başına veya aile bireyleriyle yaşayıp hayatlarını başkalarının desteğiyle sürdüren engelli yaşlı, yada yatağa tam bağımlı kişiler ,palyatif bakım hastaları, hastanede gördüğü tedavi yada ameliyat sonrasında taburcu edilenlerden evde sağlık hizmetleri kapsamında olanlara evinde ve aile ortamında gerekli olan sağlık hizmetlerini sunmak.

HASTANEMİZ’DE  EVDE SAĞLIK BİRİMİ 2017 YILINDA FAALİYET GÖSTERMEYE BAŞLAMIŞ OLUP TARİHLİ VE 29280 SAYILI RESMİ GAZETE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRE SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASINA DAİR YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEREGİNCE AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ EVDE SAĞLIK HİZMET BİRİMİNİN TESCİLİ İÇİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜNCE YAPILAN İNCELEME İLE 24.08.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE TESCİLİ UYGUN GÖRÜLÜP FAALİYETLERİNE DEVAM ETMİŞTİR.

EVDE SAĞLIK BİRİMİNİN AMACI:

AŞAMALAR


1. Evde Sağlık Hizmetleri; çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsamaktadır.

2. Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişi ya da bakımından sorumlu olan veli / vasisi tarafından; 444 3 833 numaralı telefon hattı aranarak;  "Evde Sağlık Başvuru Formu" doldurularak; il koordinasyon merkezi başvuru yapabilmektedir. 

3. Başvuru sonrası merkez/birim tarafından, ön değerlendirme amacı ile ev ziyareti yapılmaktadır.

4. Hasta, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi tarafından başvuru formu bilgileri incelenerek hizmet için uygun birime yönlendirilmektedir.

5. Başvuru üzerine, tedavi başlamadan önce, ev ziyaretinde bilgilendirme, yapılarak onam formu doldurulmaktadır. 

6. Evde Sağlık Hizmetleri planlı hizmetleri kapsamaktadır. Bunun için randevu tarih ve saati ile ziyaret edecek kişilerin bilgileri önceden tarafınıza bildirilecektir. 

7. Evde verilen sağlık hizmetleri kapsamında size/hastanıza; kan alma işlemi, EKG çekimi, sonda uygulaması, beslenme için sonda uygulaması, pansuman, ilaç ve benzeri tıbbi uygulamalar yapılabilir. Bu uygulamaların neler olduğu, nasıl yapılacağı ve varsa komplikasyonları hakkında bilgilendirileceksiniz.

8. Hastanın sağlık hizmetlerini ev ortamında almasının uygun olmaması veya ani olarak sağlık sorunları gelişmesi halinde transfer gerekebilir. Nedeni açıklanarak ve transferi sağlanarak uygun sağlık kuruluşuna yönlendirilebilirsiniz.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE

1 Uzman Doktor
1 Pratisyen Hekim 
3 Hemşire
1 ŞOFÖR
1 Evde Bakım Aracı  
Mobil Numaramız; 0531 081 56 20
Hizmet Yerimiz Hastane giriş Katında Fizik Tedavi Hizmetleri Polikliniğinin yanına Evde Sağlık Hizmetleri olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

KİMLER FAYDALANABİLİR

1.Yürüyemeyen ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olup,yatağa tam bağımlı olan (Alzheimer, Demans, Felç gibi.)

2.Büyük cerrahi operasyon geçirmiş yatağa bağımlı olanlar

3.Termal dönem( 4,. Evre ) kanser (onkoloji)hastası olan palyatif bakım hastaları

4.Spastik çocuklar

5.İleri derecede kas hastalığı ,diyabet,kalp damar,hipertansiyon,ve nörolojik hastalığı olup yatağa bağımlı olan hastalar

6.İleri KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı )vb. ileri Akciğer solunum sistemi hastalıkları olan,oksijen tedavisine ihtiyacı olan hastalar

FAALİYETLERİ:

Evde Sağlık Hizmetleri birimine başvuru durumuna göre ilçe ,merkez,mahalle ve köy olmak üzere değerlendirilerek merkezin başvuruları mümkün olduğu sürece aynı gün ziyaret edilmesine, köy başvuruları ise randevu verilerek hizmet vermektedir.

Evde Sağlık Hizmetleri faaliyet olarak randevu dayalı hizmet vermekte olup merkez mahalle ve köyler olmak üzere Akçakale sınırları içerisinde evde sağlık hizmetlerine başvuru yapan hastaların ziyaretini randevu usulüyle gerçekleştirmekdir.


EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYET OLARAK RANDEVU DAYALI HİZMET VERMEKTE OLUP  MERKEZ MAHALLE VE KÖYLER OLMAK ÜZERE AKÇAKALE SINIRLARI İÇERİSİNDE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNE BAŞVURU YAPAN HASTALARININ ZİYARETİNİ RANDEVU USULÜYLE GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR.