SKS Kalite Komiteler ve Ekipler
25 Haziran 2022

Hastanemizdeki Komiteler

KOMİTELER

 Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi yılda en az   dört kez ve gerektiği durumlarda   toplanır.Kapsamı alanındaki  hizmetleri ve çalışmaları amaca uygun ve düzenli verilip verilmediği varsa nedenlerinin ve çözüm yollarını arar.Hastanemizde Enfeksiyon Kontrol Komitesi altı kişiyle oluşmakta enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmadığından yerine Dahiliye uzmanı görevlendirilmiştir.Aylık hijyen denetimi ve üç aylık komite toplantıları yapılmaktadır.

 

Hasta Güvenliği Komitesi

Hasta Hakları Kurulu kurul başvuru dosyası durumuna göre hasta hakları uygulama yönergesinde belirlenen iş ve işlemleri ayda bir kez toplanır.Komite toplanma süresi 3 ayda birdir. Hastanemizde 7 kişiden oluşmaktadır.

Çalışan Güvenliği Komitesi

Çalışanların zarar görme riskinin azaltılması ve riskli alanlarda çalışanlara yönelik önlemlerin alınması için komite çalışmaları yapar yılda en az 4 kez toplanır.Hastanemizde 12 kişiden oluşmaktadır.

Akılcı İlaç Komitesi

Komitenin amacı ilaç kullanımında ortaya çıkan istenmeyen yan etkilerin izlenmesi ve bildiriminin yapılması.Hastanemizde komite 5 kişiden oluşmaktadır yılda 1 kez sağlık personeline ve hastalara ve çalışanlara eğitim verilir anketler yapılıp değerlendirilmektedir.

Tesis Güvenliği Komitesi

Tesis güvenliği komitesi gerekli gördüğü araştırmalar yaparak çalışma ortamında doğabilecek veya mevcut olan risk faktörlerini belirler.Hastanenin de alt yapı güvenliği can mal güvenliği sağlanması acil durum ve afet yönetimin çalışmalarına katılır  tıbbi cihazların onarım ve kalibrasyon takibini yapar birna turları aylık olarak ekipçe yapılır. Hastanemizde ekip 5 kişiden oluşmaktadır  3 ayda bir de komite toplantısı yapılmaktadır.

Kalite Komitesi

Ayda 1 kez toplanır    kurumun politikalarının  belirlenmesini belirlenen politikaların uygulamaya geçirilmesini ve uygulamalardan elde edilen sonuçları izleyip değerlendirerek hizmetlerin sürekli iyileştirilmesini sağlar.Kalite komitesinin görev sorumlulukları yataklı tedavi kurumları kalite yönetimi hizmet yönergesinde açıklanmıştır.Komite 6 kişiden oluşmaktadır.

Eğitim Komitesi

Eğitim Komitesi

Hizmet kalite standartları eğitimi  

Hizmet içi eğitimler

Uyum eğitimleri

Hastalara yönelik eğitimleri planlama ve organize etme ile ilgili çalışmaları yapmak  kontrol etmek ve belirli periyotlarla toplantı yaparak bu çalışmaları değerlendirmekle yükümlüdür.